RDM Solutions

Personal & Transport

Personal

Vi har utbildad och trevlig personal som åker ut på gig och installationer.

Transport

Vi har två skåpbilar, MB Sprinter
1st 14m3 lastutrymme, 1,90 m i takhöjd, 4,5m i skåplängd
1st 10,5m3 lastutrymme, 1,90 m i takhöjd, 3m i skåplängd
Lastförmåga på ca1200 kg vardera.

RDM AB - Hyra ljud och ljus Stockholm