RDM Solutions

Konferensuppdrag

Teknik för live och streaming!

RDM levererar det ni behöver för konferensen, vare sig det är teknik för möten i grupp eller i digital form distribuerad på någon plattform som Ert företag eller sammankomst använder sig av. Vi kan arrangera detta i lokaler av olika slag. Varför inte på en sandstrand?

RDM AB - Hyra ljud och ljus Stockholm