RDM SOLUTIONS

Om oss

Vi levererar ett brett sortiment av tekniska lösningar till evenemang och projekt över hela Sverige. Din vision är viktig och tillsammans löser vi många problem redan på planeringsstadiet.

Kontakten mellan oss på RDM och dig är vårt framgångskoncept. Vi erbjuder dig ett högt mervärde genom den personliga servicen.

Engagemang, planering och mer än förväntat, det är RDM!

Allt gott!

Robert Dellham

RDM AB - Hyra ljud och ljus Stockholm